top of page

PROVOZNÍ ŘÁD

Každý návštěvník je před začátkem lovu povinen seznámit se s tímto řádem a důsledně jej dodržovat.

Při jakémkoliv porušení jednotlivých ustanovení tohoto řádu může být návštěvník vykázán z areálu, a to bez jakékoliv náhrady s možným zákazem budoucího lovu na této lokalitě. Současně se zavazuje k úhradě vzniklých škod, které vzniknou provozovateli v důsledku porušení jednotlivých ustanovení tohoto řádu.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku návštěvníků areálu, které způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností a fyzických možností či porušení tohoto řádu.

 

Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené nedodržováním pokynů stanovených tímto provozním řádem a rovněž neodpovídá za ztráty způsobené odcizením věcí.

 

Každý z návštěvníků vstupuje do areálu a pobývá v něm na vlastní nebezpečí.

Po příjezdu do areálu je každý návštěvník povinen nahlásit svůj příjezd správci areálu.

 

Každý návštěvník je povinen předložit doklad totožnosti a souhlasit s tím, že provozovatel
je oprávněn k pořízení kopie dokladu.

 

Návštěvník na vybrané nebo rezervované lovné místo následně dopraví svoje vybavení, a poté zaparkuje svůj automobil na příslušném místě určeném pro parkování vozidel.

 

Návštěvník je povinen pohybovat se na vybraných cestách, aby nedocházelo k narušení cizích pozemků, a zároveň je povinen držet se svého chytacího koridoru v rámci vybraného lovného místa.

 

V celém areálu platí podmínky čistého prostředí. Odpadky a nedopalky z cigaret je návštěvník povinen odhazovat do připravených nádob na odpadky. Při jejich naplnění je návštěvník povinen odnést odpadky do sběrných kontejnerů na hrázi.


V celém areálu platí přísný zákaz rozdělávání ohně.


Používání plynových grilů je povoleno.


Po ukončení lovu je návštěvník povinen uvést lovné místo do původního stavu, v kterém bylo před jeho příchodem,
a svůj odjezd nahlásit správci areálu a vrátit vystavenou povolenku.


Návštěvník souhlasí s případnou kontrolou jeho zavazadel při opuštění areálu.


Používání rybářských bivaků je povoleno pouze na k tomu určených místech.


Návštěvník je povinen nahlásit správci svůj doprovod /nelovící osoby/ stejně jako svá domácí zvířata,
která musí být pod jeho plnou kontrolou a nesmí omezovat a rušit ostatní návštěvníky areálu.
Platí zákaz volného pobíhání psů po areálu.
Majitel je povinen venčit svého psa na vodítku.


Provádění osobní hygieny, mytí a používání šampónů a mýdel je v rámci lovného místa zakázáno.
Koupání je rovněž zakázáno.

Po celou dobu pobytu je návštěvník povinen chovat se ohleduplně a tiše, aby nerušil ostatní návštěvníky.

Pouštění reprodukované hudby není povoleno.

Správa rybníka si vyhrazuje právo kontroly dodržování tohoto řádu.

Do areálu nebude umožněn vstup osobám v podnapilém stavu a osobám pod vlivem návykových látek.

Veškeré mimořádné události hlaste neprodleně správě areálu !

Group 23.png

RYBÁŘSKÝ ŘÁD

K lovu ryb není třeba svazová povolenka.

 

Před zahájením lovu je návštěvník povinen uhradit poplatek za povolenku a související služby dle aktuálního ceníku.

 

Způsoby lovu: 
Velký Mastník              „chyť a pusť“  
Malý Mastník               „chyť a pusť“  
                                                                            „chyť a vezmi“  (resp. „chyť a kup“)

 

Návštěvník je při lovu povinen dodržovat vyhrazený „chytací koridor“ tak, aby neomezoval ostatní rybáře.

 

Jedna povolenka je určena max. pro 2 pruty.
Použití 3. prutu lze dokoupit za poplatek po dohodě se správcem pouze v případě,
povolí-li to prostorové podmínky. Nevztahuje se na dětské pruty.

 

Používání gumových a nafukovacích člunů je povoleno pouze s vesly či pádly a elektromotorem.
Vlastní elektromotor musí být opatřen krytem proti zamotání vlasců.

 

Vnadění, zavážení a zdolávání ryby pomocí člunu nebo zavážecí lodičky je povoleno.

 

Platí zákaz sakování ryb a jejich přechovávání (s výjimkou kapra v lokalitě Malý Mastník).

 

Bojky lze použít pouze tyčové.

 

Používání člunu nesmí omezovat a rušit ostatní návštěvníky.

Platí zákaz zakrmování a vnadění luštěninami a hrachem v syrovém stavu.

 

Technika lovu přívlačí je povolena pouze na tzv. gumovou návnadu s jednoháčkem
nebo na třpytku s jednoháčkem /neplatí pro Malý Mastník/.

 

Při lovu přívlačí musí být vyndány kaprové pruty.

 

Při opuštění lovného místa je návštěvník povinen vyndat a zajistit pruty.
Po celou dobu lovu je povinen mít pruty pod kontrolou.

 

Povinná výbava:
Vaničková podložka, vak, velký podběrák (průměr min. 80cm), desinfekce (nutno vždy používat!).
Při lovu z mola nebo terasy je povinný rybářský stojan.
Požadovaná síla vlasce je minimálně 0,30 mm (doporučujeme vlasce na cívce).
Udice musí být vybavena pouze jednoháčkem s protihrotem (doporučujeme mikrohrot).

Povinné vybavení je možno zapůjčit či zakoupit u správce areálu.

Každá udice může mít jenom jeden návazec s komerčně vyráběným jednoháčkem s mikrohrotem či protihrotem.

Doporučujeme používat zátěž Back Lead.


Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce. Je možné nahradit odvěsnou šňůrou nebo fluorocarbonem.

 

Při lovu „na položenou“ musí být použita tzv. úniková montáž (olovo při utržení ryby samovolně spadne).

 

S rybou zacházíme šetrně. Po vyndání háčku ošetříme místo vpichu desinfekcí.

Rybu vracíme co nejrychleji do vody.

Jesetera je potřeba před vpuštěním do vody tzv. „vyprat“.

 

Focení s rybou je možné na suchu v dřepu nad podložkou, případně ve vodě.

Přehled o úlovcích a předání fotodokumentace včetně údajů o míře a váze správě areálu bude vítáno.

 

Každý návštěvník zodpovídá za své vlastní věci a vybavení.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné ztráty nebo poškození těchto věcí
(včetně předmětů uložených v zaparkovaných automobilech).

 

Veškeré mimořádné události je návštěvník povinen neprodleně hlásit správci areálu !

bottom of page